Integraal werken in de wijk

10 juni 2021 13:00 - 10 juni 2021 13:45

Veel grote uitdagingen die op ons afkomen, landen in de wijk en vragen om een brede blik. Thema’s als energietransitie, mobiliteit, de woningbouwopgave en klimaatadaptatie komen daar bij elkaar. Veel gemeenten zijn echter nog niet wijk- of gebiedsgericht georganiseerd. Op wijkniveau kan effectiever worden gewerkt door een visie te vertalen in een uitvoeringsprogramma en vanuit de projecten bij te sturen op visie. Belangrijke succesfactoren hierbij zijn continuïteit, het aangaan van duurzame relaties met de omgeving en keuzes durven maken. Aan de hand van de integrale wijkaanpak van Sunny Selwerd in Groningen gaan we graag met elkaar in gesprek.

 

Sprekers

 

Event Information

10 juni 2021 13:00 - 10 juni 2021 13:45

Organizers

Location