Broeikasgassen reduceren

10 juni 2021 14:15 - 10 juni 2021 15:00

De noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen wordt steeds meer en steeds breder gevoeld. Volgens inschattingen draagt de hoeveelheid emissies uit Nederlands oppervlaktewater bij aan circa 5% van de totale broeikasgasemissie. Hoe slechter de waterkwaliteit, hoe hoger de uitstoot. Om effectieve maatregelen te bepalen, ontwikkelden Witteveen+Bos en Deltares BlueCan. BlueCan brengt broeikasgasemissies van oppervlaktewater in beeld en beoordeelt het effect van maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en het terugbrengen van de broeikasgasemissie. Deze sessie is een interactieve brainstorm over hoe we samen, sneller tot een handelingsperspectief komen. Wat is er nodig voor waterbeheerders om samen met gebiedspartners een positief effect op het klimaat te bereiken?

 

Sprekers

 

Event Information

10 juni 2021 14:15 - 10 juni 2021 15:00

Organizers

Location