Natuurvermeerderende stedenbouw

10 juni 2021 15:15 - 10 juni 2021 16:00

Het natuurlijk systeem als framework voor toekomstige stedelijke ontwikkeling werkt kaderstellend en biedt handvatten om keuzes te maken op inrichtingsniveau. Door de juiste integrale en driedimensionale keuzes te maken kunnen we de druk op de ruimte verlichten. Hierin kunnen we de stad (inclusief gebouwen en functionaliteiten) inzetten als habitat voor natuur en recreatie met in het kielzoog klimaat, hittestress, water en fijnstof. Aan de hand van concrete voorbeelden neemt Harro Wieringa jullie mee en borduren we samen verder aan de stad van de toekomst.

 

Sprekers

 

Event Information

10 juni 2021 15:15 - 10 juni 2021 16:00

Organizers

Location